Pedagogische Begeleiding Krimpenerwaard

Dieuwertje Meijer

Begeleiding bij scheiding

Een echtscheiding brengt heel veel veranderingen met zich mee; nieuwe gezinsvormen ontstaan, er wordt verhuisd, van school gewisseld, soms is er minder geld, het contact met familie verandert, en soms sluit er ook nog een stiefouder aan. Voor het kind vraagt deze periode om specifieke vaardigheden die ze nog niet eerder nodig hebben gehad. Ze kunnen zich overgeleverd voelen aan de situatie en hebben vaak groot verdriet om de scheiding. 

Kinderen kunnen ten gevolge van de scheiding sterk aangepast gedrag gaan vertonen waardoor ze onvoldoende ruimte hebben om zich te ontwikkelen zoals hun leeftijdsgenootjes. Ieder kind uit dit op zijn of haar eigen manier en daarom is de begeleiding die ik bied afgestemd op de persoonlijke behoefte van uw kind. Als ouder kunt u bijvoorbeeld vragen hebben over het praten met uw kind over de scheiding en over het omgaan met praktische veranderingen. Soms zijn er twijfels over hoe het met uw kind gaat na de scheiding, of uw kind misschien meer ondersteuning nodig heeft. Tot vragen over het vormgeven van het ouderschap na scheiding, van twee oudergezin naar één oudergezin, en uw ex-partner gaan zien als collega-ouder. 

Voor kinderen is er soms de behoefte om te praten met iemand anders, om vragen aan te kunnen stellen, of om te ontdekken wat het voor zichzelf zou willen. Tijdens een scheiding zijn kinderen wat minder weerbaar, het kost ze meer tijd om te herstellen van gebeurtenissen in het dagelijks leven dan voor de scheiding. Kleine dingen waar ze voorheen nauwelijks door geraakt zouden worden, een ruzie met een vriendje of het onverwacht veranderen van de planning, kosten nu een meer energie en ouders merken dat het kind er minder goed mee om kan gaan. Soms is dit tijdelijk en neemt de weerbaarheid vanzelf weer toe, wanneer dit niet het geval is kan er ondersteuning nodig zijn. Dan kunnen andere problemen ontstaan, bijvoorbeeld met eten, slapen en soms heeft het kind een terugval in de zindelijkheid. Het kind kan angstig worden, of voortdurend verdrietig, maar ook opstandig, boos of juist stil en teruggetrokken. Ouders worden nauw betrokken bij de begeleiding. 

Tijdens een scheiding heeft men onvermijdelijk met de wet te maken. Ook kinderen, zij mogen zich uitspreken, vertellen wat ze wel en niet willen, maar de ouders nemen de beslissingen over school, het ouderschapsplan etc. Die wettelijke kaders bieden ook rust en veiligheid, kinderen zijn kinderen en ouders zijn ouders, ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheden. Een kind leert om zich uit te spreken, om te onderhandelen over wat het wil, maar ouders blijven eindverantwoordelijk. In een scheiding kan dit een uitdaging zijn omdat de collega-ouders niet altijd op één lijn zitten wat beslissingen betreft. 

Een scheiding is een dusdanig heftige gebeurtenis dat de omgeving van het gezin onvermijdelijk betrokken raakt. Het kan soms nodig en wenselijk zijn om mensen uit de omgeving, die dicht bij het gezin staan, te betrekken bij de begeleiding. 

Begeleiding bij scheiding

Er zijn verschillende vormen van begeleiding mogelijk, de vorm die bij u past hangt af van de situatie. Daarover kan ik u meer vertellen in een kennismakingsgesprek. Mijn begeleiding is volledig gericht op de kinderen en op het ouderschap na scheiding, het is dus geen mediation voor ex-partners. Indien nodig kan ik doorverwijzen naar een mediator.

Heeft u een vraag of wilt u een kennismakingsgesprek plannen dan kunt u mij een bericht sturen. Een kennismakingsgesprek duurt ongeveer drie kwartier. In dit gesprek kijken we wat uw ondersteuningsvraag is en zal ik u adviseren over de mogelijkheden. Aan dit eerste gesprek zijn geen kosten verbonden.