Pedagogische Begeleiding Krimpenerwaard

Dieuwertje Meijer
Preventieve groepstraining voor kind & ouders

Als ouders gaan scheiden heeft dat een grote impact op hun kinderen, ouders moeten hier in hun opvoeding en omgang met de kinderen mee om leren gaan. Want niet alleen gaat het om praktische veranderingen zoals een verhuizing, maar een scheiding roept sterkte emoties op bij alle gezinsleden. 

Het brugproject is een preventieve groepstraining voor kind & ouders en heeft als doel de ontwikkeling van kinderen na een scheiding zo goed mogelijk te laten verlopen ondanks het meemaken van deze ingrijpende gebeurtenis. Het contact met beide ouders neemt een centrale plaats in. De ouders hebben de belangrijkste rol in de begeleiding van hun kinderen in deze periode. Tijdens de groepssessies voor ouders wordt hier met hen aandacht aan besteed.