Pedagogische Begeleiding Krimpenerwaard

Dieuwertje Meijer

Inhoud van Het Brugproject


De brug

Tijdens het brugproject werken we met de metafoor van de brug, de pijlers zijn de huizen van de ouders en voor de kinderen moet er een brug komen, zodat zij zo goed en makkelijk mogelijk van de ene naar de andere ouder kunnen. Tijdens een scheiding kan het lastig zijn voor kinderen om goed contact te blijven houden met beide ouders. Daarom is het belangrijk dat er werk verricht wordt om dit mogelijk te maken, door de ouders en door de kinderen. De kinderen werken aan het bouwen van de brug, door symbolische bouwstenen te verzamelen. Een bouwsteen kan bijvoorbeeld zijn dat een kind leert wat het kan doen als het verdrietig is, of dat het iets moeilijks durft te vragen aan een ouder en leert om te gaan met dingen waar het geen invloed op heeft. Ieder gezin is anders en daarom is iedere brug ook anders.

Intake ouders & kind en trainers

Als u wilt deelnemen aan de training krijgt u een uitnodiging voor een intake gesprek. Tijdens de intake kijken we of de training past bij de vraag van ouders en kind. Ook krijgt u tijdens het gesprek informatie over de inhoud van de training en wat er van u en uw kind wordt verwacht.

Training voor de kinderen

In de bijeenkomsten krijgen de kinderen uitleg over scheiding. Ze leren hoe ze contact kunnen blijven houden met beide ouders, waarbij ze ook rekening houden met en opkomen voor eigen wensen en verlangens. We hebben het over omgaan met vaak heftige emoties en forse veranderingen in het dagelijks leven. En dat doen we met de metafoor van de brug; samen met ouders op een praktische manier vorm geven aan de veranderingen na een echtscheiding. De training voor de kinderen is gericht op het omgaan met de situatie. Er worden soms moeilijke onderwerpen besproken, maar altijd passend bij de leeftijd van de kinderen. De training is speels en geeft de kinderen handvatten waarmee ze meer grip krijgen op de situatie. Ze leren dat ze niet altijd overgeleverd zijn aan de situatie, maar zelf ook dingen kunnen doen om het voor hen te verbeteren. Sommige dingen liggen wel buiten hun invloed en ook dat wordt besproken.

Training voor de ouders

Voor de ouders zijn er drie bijeenkomsten van twee uur waarin ze informatie en uitleg krijgen over de gevolgen van echtscheiding. Ze leren hoe ze kinderen in staat kunnen stellen om contact te houden met beide ouders, ondanks (soms heftige) spanningen tussen de ex-partners. En hoe ze met de kinderen kunnen praten over de scheiding. Ook bespreken we het ouderschap na scheiding, hoe pak je dat samen aan? En hoe ga je van partners naar collega opvoeders, waarbij ieder ook zijn of haar eigen gezin gaat vormen en er dus onvermijdelijke verschillen in opvoeding zullen ontstaan. Ouders worden gestimuleerd om zich in te zetten voor het ouderschap na de scheiding. Dit vriendelijke met elkaar kunnen omgaan heeft een verstrekkende, positieve invloed op hoe de kinderen met de gevolgen van de scheiding kunnen omgaan. 

Afronding

Afsluitend is er een gesprek met ouders en kind, waarbij we de training evalueren maar eventueel ook zullen doorverwijzen naar aanvullende hulp indien gewenst. De terugkombijeenkomst voor de kinderen, na zes weken, is om te kijken of alles nog goed gaat, of de symbolische brug nog heel is en of er nog aanvullende hulp nodig is. Hierbij is er ook een contact moment voor ouders en verzorgers om eventuele zorgen of vragen te bespreken.