Pedagogische Begeleiding Krimpenerwaard

Dieuwertje Meijer

Hoogbegaafde kinderen

(Hoog)begaafde kinderen hebben specifieke behoeften waaraan niet altijd aan voldaan kan worden binnen het regulier onderwijs. In theorie moet de basisvoorziening voor deze leerlingen voldoende zijn, helaas is dit in de praktijk lang niet altijd het geval., Gelukkig wordt hoogbegaafdheid steeds vaker erkend, maar heersen er nog veel vooroordelen waardoor deze kinderen niet altijd de juiste begeleiding krijgen. 

Hoogbegaafde kinderen hebben vanaf de geboorte een ontwikkelingsvoorsprong, ze zijn nieuwsgierig, leergierig, denken snel en verzinnen creatieve oplossingen. Daarnaast zijn er ook kenmerken als hooggevoeligheid, perfectionisme, een kritische kijk op de buitenwereld en een groot rechtvaardigheidsgevoel. Deze kinderen hebben een diep bewustzijn, ze zien de wereld anders dan anderen en beleven dingen intens.

Ze hebben een grotere behoefte aan autonomie, maar moeten leren hoe ze iets aanpakken, hoe ze plannen en hoe ze structuur aanbrengen in hun werk. Ze leren liever top-down dan bottum-up, zien dus graag eerst het grote plaatje in plaats van de details. 

School kan hierdoor tegenvallen voor het kind, het gaat zich vervelen, of aanpassen aan de omgeving, ontwikkelt faalangst door het missen van ervaring met doorzetten, en mist het contact met gelijkgestemden (peers). Soms komt een kind zo in de knel dat het gedragsproblemen krijgt, of zich volledig terugtrekt, gaat onderpresteren en erg ongelukkig wordt. Ouders zien thuis een ander kind dan ze gewend zijn, soms is het verschil tussen het welbevinden van het kind in schoolweken ten opzichte van vakantieweken heel erg groot. Het kind kan de nieuwsgierigheid verliezen, de interesse in nieuwe dingen en de lol in het leren en naar school gaan. Maar ook thuis kan het pittig zijn als een kind zich op school aanpast en sociaal wenselijk gedraagt. Alle spanning die ze opbouwen op school kan er dan thuis uitkomen in de vorm van boosheid, verdriet of vermoeidheid. 

In de begeleiding van kinderen gebruik ik onder andere de Mindset theorie van Carol Dweck. Ze leren op welke manier ze met uitdagingen om kunnen gaan, dat het uitmaakt of je gelooft in de mogelijkheid om jezelf te verbeteren of niet. Dat talent hebben fijn is, maar niet bepalend voor wat je kunt bereiken. En dat het niet gaat om je prestaties, maar om wat je ervoor gedaan hebt om daar te komen. Zo kunnen, voor een buitenstaander, kleine prestaties voor het kind een grote overwinning zijn, waar het hard voor heeft gewerkt. We oefenen met executieve functies, zoals zelfsturing, organiseren, plannen, focussen en impulsbeheersing. Er wordt aandacht besteedt aan psycho-educatie, omdat het fijn is als je begrijpt wat er gebeurt in je hoofd en hoe je het kan gebruiken, zodat je het kunt gaan waarderen. Want (hoog)begaafd zijn is niet altijd makkelijk, het is een uitdaging, maar het is ook een waardevol iets waarmee je veel kunt bereiken.

Talentbegeleiding

De begeleiding kan individueel of in groepjes en thuis of op school plaatsvinden. Heeft u een vraag of wilt u een kennismakingsgesprek plannen dan kunt u mij een bericht sturen via het contactformulier. Een kennismakingsgesprek duurt ongeveer drie kwartier. In dit gesprek kijken we wat uw ondersteuningsvraag is en zal ik u adviseren over de mogelijkheden. Aan dit eerste gesprek zijn geen kosten verbonden.